Trygg mat hela vägen!

För oss är det viktigt att du som kund känner både en trygghet och en stolthet i maten som serveras. Maten i vårt sortiment produceras alltid på ett så miljövänligt, hållbart och hänsynsfullt sätt som det bara är möjligt.

Som en del av Atria-koncernen arbetar vi aktivt med både miljöfrågor och djuromsorg samtidigt som vi verkar för ett uthålligt fiske i världshaven. Här kan du läsa om hur vi arbetar inom de olika områdena och vad det betyder i praktisk handling.

Läs mer!

Läs gärna mer om hur vi arbetar och ta del av vår CSR rapport på www.atria.se.

Atria Handprint Programme

Atria Scandinavia vill bidra till en hållbar utveckling som omfattar hela vår jord. Detta betyder att vi delar den gemensamma, globala visionen om att kunna tillfredsställa de behov vi har idag, utan att för den skull offra kommande generationers möjlighet att göra detsamma. Vårt hållbarhetsarbete, Atrias Handprint Programme, omfattar elementen ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande: 

  • Elementet ekonomi handlar om att vi ska ge en långsiktig vinst åt våra ägare och medarbetare genom att bedriva verksamheten på ett sunt och ansvarsfullt vis.

  • Elementet socialt ansvarstagande handlar om personalens välbefinnande och kompetens samt konsumenternas trygghet. 

  • Elementet miljö handlar om att vi har ett väl fungerande miljöledningssystem som leder till balans mellan affärer och hållbarhet. Detta innefattar att vi främjar djurens välbefinnande.

Atria har genom hela sin 100-åriga historia arbetat med frågor kring ansvarsfullt företagande.

Vi har en uppförandekod och redovisar utvecklingen i vårt arbete enligt rapporteringsstandarden GRI, Global Reporting Initiative. Programmet finns i alla länder där Atria finns och resultatet kan varje år läsas i en gemensam hållbarhetsredovisning.

Atria har genom hela sin 100-åriga historia arbetat med frågor kring ansvarsfullt företagande. Med Handprint Programme och uppförandekoden har vi moderna och riktigt skarpa verktyg för att integrera och utveckla tankesättet i hela organisationen. Och kan mäta utvecklingen på ett konkret sätt! 

Att ta hänsyn till hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är avgörande för att företaget ska kunna växa med gott resultat. Bara genom att ta ansvar kan vi nå vår vision om att med passion och starka varumärken skapa inspirerande mat för varje tillfälle.

"Vi redovisar utvecklingen i vårt arbete enligt rapporteringsstandarden GRI, Global Reporting Initiative."