Ett hållbart fiske för framtiden

Atria strävar så långt det går att erbjuda ett sortiment inom Dagens Ratt Fisk som följer MSC:s program för certifiering och miljömärkning av fisk och skaldjur. MSC är en internationell organisation som arbetar for ett hållbart fiske tillsammans med företag, forskare och miljöorganisationer samt med allmänheten. Allt för att främja det bästa miljövalet för fisk och skaldjur.

Atria Foodservice tre principer för ett hållbart fiske:

  • Vi handlar bara med etablerade producenter som fångar sin fisk på ett ansvarsfullt och lagligt sätt.
  • Vi strävar efter att utveckla vårt sortiment av MSC-märkta produkter för att värna om den marina miljön och förhindra utfiskning.
  • Vi arbetar för att stärka fiskenäringen genom att utveckla nya och hållbara produkter och på så vis bidra till att bevara mångfalden i vattnen.

Kontakta oss med stort som smått!

Gilla Skolmat bjuder på Gränslöst goda recept!

Vi stödjer BRIS - vill du vara med?!

Årets Sous Vide-kock 2017 heter Tomas Gustafsson